Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) ja SoVote äänestyssovellus


Kaikkien sivuston käyttäjien seuranta

SoVote sivusto käyttää Googlen Analytics palvelua keräämään käyttäjien käyttäytymisestä tietoja. Lisätietoja löytyy Googlen Analyticsin GDPR tiedotteesta: https://policies.google.com/privacy

Hallintajärjestelmään kirjautuneet käyttäjät


Mitä tietoja kerätään

Järjestelmän tietokantaan tallennetaan käyttäjästä nimi, sähköposti sekä asiakkaan halutessa puhelinnumero. Lisäksi käyttäjä yhdistää hallintapaneelissa tehdyt muutokset käyttäjään ja pitää niistä lokia. Lisäksi käyttäjät voivat syöttää vapaasti äänestyksiä ja äänestysvaihtoehtoja järjestelmään.

Tietojen käyttötarkoitus

Tietoja käytetään tunnistamaan käyttäjä, seuraamaan käyttäjän toimia järjestelmässä, sekä luomaan henkilökohtaisempi tuntuma sovellusta käytettäessä. Äänestyksiä luotaessa tallennetut tiedot ovat loppukäyttäjän valitsemia, eikä järjestelmällä ole keinoa analysoida annettuja tietoja saati julkaista niitä ulkopuolisille tahoille.

Kenelle tiedot näytetään

Käyttäjän tiedot näkyvät ainoastaan SoVote järjestelmän ylläpitäjille, sekä oman yrityksen tai yhteisön muille työntekijöille. Lisäksi lokitietoja pääsee tarkastelemaan vain SoVote järjestelmän ylläpitäjät. Mitään tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Mobiilisovelluksen käyttäjät


Mitä tietoja kerätään

Järjestelmä tunnistaa mobiilikäyttäjän annetun nimen perusteella.

Tietojen käyttötarkoitus

Kokousta hallinnoiva henkilö tarvitsee nimen, jotta voi tunnistaa kokoukseen haluavan käyttäjän.

Kenelle tiedot näytetään

Mobiilikäyttäjän nimi näytetään vain kokoukseen osallistuville tahoille, eli muille äänestäjille, sekä kokousta hallinnoivalle yritykselle tai yhteisölle, Sekä SoVoten ylläpito. Tietoja, äänestystuloksia, äänestyskäyttäytymistä yms. ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.